venäjäksi
englanniksi
 
 

Biopolttoaineet

Sijainti: Root / Toimialat / Bio- ja ympäristöteknologia / Biopolttoaineet

Biokaasulaitos tuottaa kaasua anaerobisen mädätysprosessin avulla biohajoavista materiaaleista, kuten biomassa, lanta, jätevesi, kunnallinen jätevesiliete, viherjäte ja kasvit. Biokaasu on uusiutuva energiantuotantomuoto. Biokaasusta voidaan myös jalostaa maakaasua, biometaania.

Prosessoitu biokaasu käytetään sähkön ja lämmön tuotantoon, liikenteen polttoaineena ja maatalouslannoitteena.

CTS Engtecissä on vahva kokemus toimimisesta biokaasulaitoksen pääsuunnittelijana. Yhtiön energia-asiantuntijat tekevät esiselvityksiä ja -suunnittelua, ja hoitavat tarvittaessa  asiakkaan puolesta alihankkijoiden ja laitetoimittajien kilpailuttamisen ja sopimusneuvottelut.

Moderni biokaasulaitos on pitkälle automatisoitu. Laitos voidaan varustaa ohjausjärjestelmällä, joka mahdollistaa  prosessin etävalvonnan. Tärkeimmät toiminnot nykyaikaisessa tuotantoprosessissa ovat jatkuva syöttö ja raaka-aineen nopea käsittely, joka ei vaadi varastointia.