venäjäksi
englanniksi
 
 

Yara International ASA, Sokli

Sijainti: Root / Projektit / Metalli- ja kaivosteollisuus / Yara International ASA, Sokli

Yara International ASA, Savukoski

Soklin kaivoshankkeen DFS -selvitys

CTS Engtec Oy toteutti norjalaiselle lannoite- ja kaivosyhtiö Yara International ASA:lle Definitive Feasibility Study (DFS) –selvityksen, joka tarkasteli Savukosken kuntaan kaavaillun Soklin fosfaattikaivoksen toiminnan käynnistämisen edellytyksiä.

CTS Engtec Oy vastasi Soklin DFS-selvityksen koordinoinnista ja raportin laatimisesta, kustannus- ja kannattavuuslaskelmista sekä projektin toteuttamisaikataulusta sekä alla lueteltujen suunnittelualojen DFS -osuuden suunnittelusta. Toimeksiantoon kuuluivat myös Yaran prosessi- ja kaivossektorilla toimivien alihankkijoiden töiden koordinointi ja ohjaus.

Sokli -hanke DFS-selvitys, CTS Engtec Oy:n  suunnittelualueet:

  • infrasuunnittelu
  • putkistosuunnittelu
  • sähkösuunnittelu
  • rakennussuunnittelu
  • talotekniikkasuunnittelu
  • energiasuunnittelu
  • logistiikkaselvitys
  • vesien käsittely ja hallinta

Ennen alustavaa DFS-studya CTS Engtec toteutti Soklin kaivoshanketta koskevan erillisanalyysin, jossa tarkasteltiin hankkeen aikaisemmassa vaiheessa tehtyjen esitutkimusten käytettävyys DFS-selvitykseen sekä niiden tarkkuustaso.