venäjäksi
englanniksi
 
 

Sappi Kirkniemi

Sijainti: Root / Projektit / Energiateollisuus / Sappi Kirkniemi

Sappi Kirkniemi

Uusi voimalaitos

Uusi voimalaitos parantaa tehtaan kustannuskilpailukykyä ja kannattavuutta sekä pienentää Kirkniemen tehtaan energiakustannuksia sekä turvaa tehtaan energiahuollon. Uusi, moderni kattilalaitos tuottaa höyryä tehtaalle ja voimalaitoksen sähköntuotantoon.

CTS Engtecin vastuulle kuului korkeapaineputkiston suunnittelu uuteen kattilaan. Projektipäällikkö Antti Lahtinen toteaa, että projekti vietiin läpi tiiviissä aikataulussa ja yhteistyössä eri toimintojen ja asiantuntijoiden välillä. Tällaisessa projekteissa korostuvat joustavuus ja vahva osaaminen.

Projekti on jatkumoa CTS Engtecin toimeksiannoille, jossa biokattila yhdistetään läheisen paperitehtaan energiantuottajaksi ja samalla se mahdollistaa sähkön tuotannon myös verkkoon. Vastaavan tyyppisiä kiertopetitekniikkaa hyödyntävää kattilalaitoksen suunnitteluja on tehty viime vuosina mm. Yhdysvaltoihin Domtariin We Energies –yhtiölle sekä Skotlantiin Markinchiin RWEn power renewables -yhtiölle, Lahtinen kertoo.

Investoinnin arvo oli 56 miljoonaa euroa. Uuden laitoksen rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa 2014 ja valmistui heinäkuussa 2015 kuusi kuukautta etuajassa.

Kattila on tyypiltään kiertoleijupetikattila (CFB), joka lisää huomattavasti biomassan käyttöä polttoaineena tehtaan energiantuotannossa. Energiantuotannon raaka-aineena käytetään tehtaan kuorintaprosessista syntyvää puunkuorta sekä muita puupohjaisia polttoaineita ja kivihiiltä.

Yhdistettynä voimalaitoksen nykyiseen biopolttoainekattilaan voidaan biomassan osuus kasvattaa jopa 100 prosenttiin. Uuden kattilan polttoaineteho on 96 MW, höyryntuotantokapasiteetti on 88 MW. Voimalaitoksen suunnittelussa on varauduttu tiukentuviin ympäristövaatimuksiin.

Sappin Kirkniemen tehdas liittyi vuonna 1997 valtakunnalliseen energiansäästösopimukseen ja vuonna 2009 energiansäästösopimukseen. Osoituksena Kirkniemen tehtaan järjestelmällisestä energiatehokkuusohjelmasta, sille myönnettiin kansainvälinen ISO 50001 sertifikaatti keväällä 2012. Sappi Kirkniemen tehdas Lohjalla on osa Sappi Fine Paper Europea. Vuosittain se tuottaa 735 000 tonnia aikakauslehtipaperia, joita käytetään korkealaatuisissa julkaisuissa ympäri maailmaa. Tehdas työllistää noin 600 paperiteollisuuden ammattilaisia tuotannosta tuotekehittelyyn. Yli 90% tehtaan tuotannosta menee vientiin.