venäjäksi
englanniksi
 
 

Kaukaan Voima, Lappeenranta

Sijainti: Root / Projektit / Energiateollisuus / Kaukaan Voima, Lappeenranta

ÅF Consult/Kaukaan Voima, Lappeenranta

Uusi biopolttoainetta käyttävä CHP-voimalaitos, 385 MWth/125 Mwe. UPM:n tehdasalueelle rakennettu voimalaitos tuotti valmistuessaan 385 megawattia (MW) höyrytehoa ja noin 110 MW lämpöä Lappeenrannan kaupungin kaukolämpöverkkoon.

Kaukaan biopolttolaitoksen suunnittelutyön ovat tehneet ÅF-Consult Oy ja CTS Engtec Oy. Myös PVO osallistui alusta alkaen laitoksen tekniseen suunnitteluun.

CTS Engteciin osuuteen kuuluivat mm. laitoksen hankinta- ja toteutussuunnittelu, sis. prosessi-, laitos-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu. ÅF-Consult Oy vastasi käytännössä prosessisuunnittelusta, kaikista laitosmäärityksistä ja perustason layout-suunnitelmista. Vaativat laitesijoitus-, putkisto-, sähkö-, automaatio- ja lvip-suunnittelut toteutti kokonaisuudessaan CTS Engtec Oy. Lisäksi CTS Engtecin vastuulla oli tehdasalueen suunnittelu ja projektinhoito  sis. aikataulutus, valvonta, toimeenpano, koulutus ja käyttöönotto.

Laitosinvestoinnin kokonaisbudjetti oli 244 M€, jonka alitukseen yksi oleellisesti vaikuttava seikka oli voimalaitokseen valittujen laitteiden ja laitetoimittajien valinnan onnistuminen. Laaja tekninen laitetoimittajien määrittely tehtiin CTS:n toimesta samoin kuin projektin hankintojen suunnittelu sekä rakentamisen ja asennusten suuntaviivat ja aikataulutus.

Hyvän lopputuloksen toi haasteellinen aliurakoitsijoiden ja laitetoimittajien koordinointi. CTS:n ammattitaitoinen  projektiryhmä osoitti niinikään ylivoimaista teknistä asiantuntemusta ja joustavuutta vaativalla laitossuunnittelun alueella. Rakenneratkaisuissa asiakkaan kanssa onnistuttiin optimoimaan layout-vaihe, joka osaltaan vaikutti projektin kokonaisbudjetin alittamiseen.

Suomen toiseksi suurin biovoimalaitos vihittiin käyttöön Lappeenrannassa 7.5.2010