venäjäksi
englanniksi
 
 

Kymenlaakson Jäte

Sijainti: Root / Projektit / Bio- ja ympäristöteknologia / Kymenlaakson Jäte

Kymenlaakson Jäte

Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen energiaksi

Kouvolan Keltakankaan jätekeskuksessa toteutettiin hanke, jossa aloitettiin jätekeskuksessa sijaitsevan edelleen käytössä olevan kaatopaikan tuottaman kaatopaikkakaasun hyödyntäminen energiantuotannossa.     

Hankkeen aluksi jätekeskuksen omistaja Kymenlaakson Jäte Oy ja suunnittelu- ja konsultointiyhtiö CTS Engtec tutkivat yhteistyössä kaatopaikkakaasun hyötykäyttövaihtoehtoja.

Kaatopaikkakaasua voidaan hyödyntää sähkön ja lämmön tuotannossa, jolloin kasvihuonepäästöjen vähentämisen lisäksi tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Mikäli kaatopaikkakaasun laatu ja määrä sekä paikalliset olosuhteet sen sallivat, on kaatopaikkakaasu jalostettavissa tasoltaan lähes maakaasua vastaavaksi. Jalostettuna se voidaan syöttää maakaasuverkkoon ja käyttää esimerkiksi liikenteen polttoaineena.

CTS Engtec laati konseptiselvityksen

CTS Engtec hoiti hankkeessa konseptiselvityksen tasolla investointilaskelmat ja taloudellisen vertailun kaatopaikkakaasun eri hyödyntämisvaihtoehtojen välillä. Selvityksen perusteella Kymenlaakson Jäte Oy:n jätekeskuksessa sijaitsevan, edelleen käytössä olevan kaatopaikan yhteyteen rakennettiin ns. yhdistelmälaitos, jossa sijaitseva laitteisto pumppaa kaasun kaatopaikan keräilykaivojärjestelmästä mikroturbiineihin. Näissä kaatopaikkakaasua käytetään polttoaineena sähkön ja lämmön tuotannossa.

Yhdistelmälaitoksen maksimi sähköteho on 195 kW ja sitä voidaan myöhemmin laajentaa , mikäli kaatopaikalta on saatavissa enemmänkin kaatopaikkakaasua. Yhdistelmälaitoksen pakokaasulämmönsiirtimensaadaan lämpöä hyötykäyttöön noin 350 kW teholla.

Jätekeskuksessa sijaitsevan rakennuksen lämmityksen uusinnan sekä kuivaushallin toteutusprojektien osalta CTS Engtecin vastuulla olivat LVI-, automaatio- ja sähkösuunnittelu.

Taustaa

Kaatopaikoilla syntyy bakteeritoiminnan ansiosta kaatopaikkakaasua, jonka pääkomponentit ovat metaani ja hiilidioksidi. Metaani on voimakas kasvihuonekaasu, jonka lainsäädäntö määrää kaatopaikoilla hävitettäväksi polttamalla, mikä usein toteutetaan johtamalla kaasu poltettavaksi soihtupolttimessa. Metaanilla on kuitenkin myös huomattava energiasisältö, minkä vuoksi kaatopaikkakaasulla on myös muita käyttömahdollisuuksia kuin soihtupoltto.

Ennen polttamista mikroturbiineissa on kaasu suodatettava pahimmista epäpuhtauksista. Mikroturbiinien tuottama sähkö hyödynnetään jätekeskuksen omaan käyttöön ja ylijäävä osuus myydään paikalliselle verkkoyhtiölle. Mikroturbiinien tuottama lämpö puolestaan käytetään jätekeskuksessa sijaitsevan rakennuksen lämmitykseen ja sen lisäksi lämpöä hyödynnetään paikalle rakennetussa kuivaushallissa, jossa voidaan kuivata eri materiaaleja puusta lietteeseen.