venäjäksi
englanniksi
 
 

Data Center -toiminnot

Sijainti: Root / Palvelut / Data Center -toiminnot

Data Center -toiminnot

Keskeisiä syitä palvelinkeskusten sijoittumisessa Suomeen ovat suotuisat ilmasto-olosuhteet, sähköverkon luotettavuus ja toimintaympäristön ennakoitavuus. Palvelinkeskusinvestoinnit edellyttävät laajaa teknistä suunnitteluosaamista sekä olosuhteet tuntevia asiantuntijapalveluja etabloitumisvaiheessa.

CTS  Engtec tarjoaa yrityksen tarvitsemat palvelut konseptoinnista käyttöönottoon, joita tukevat ympäristöteknologiapalvelut, arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, automaatio- ja prosessitekniikan perus- ja toteutus- suunnittelu sekä laajat laitosten projektinhoitoon ja ylläpitoon liittyvät palvelut.

CTS Engtec on kokenut ja luotettava partneri sekä kotimaisille että kansainvälisille palvelinkeskusta suunnitteleville yrityksille.

Palvelut

Luvitus ja tarkistukset

 • Lakisääteiset ympäristöluvat
 • Rakennus- ja purkuluvat
 • Vesirakennusluvat
 • Rakennustarkastusten
 • koordinointi
 • Palotarkastukset
 • Sähköturvallisuustarkastukset
 • Viranomaisyhteistyö

                                

 

Esiselvitykset

 • Sijoituspaikan kartoitus ja valinta
 • TIER-luokitus
 • Projektoinnin ja hankintojen valmistelu
 • Investointi- ja käyttökustannusten laskenta
 • Kannattavuus- ja herkkyystarkastelut

 

Suunnittelupalvelut

 • Sähkösuunnittelu
 • Automaatioratkaisut
 • LVIP-suunnittelu
 • Energia- ja energiatehokkuusratkaisut
 • Jäähdytysratkaisut
 • Layout- ja laitesijoitussuunnittelu
 • Rakennesuunnittelu
 • Arkkitehtipalvelut
 • Prosessisuunnittelu

 

Ympäristöpalvelut 

 • Ympäristölupahakemukset
 • Näytteidenotto
 • Maaperätutkimukset
 • Vesiteknologiatutkimukset            

 

Rakennussuunnittelu 

 • Purkusuunnittelu
 • Rakennesuunnittelu
 • Arkkitehtisuunnittelu
 • Geotekninen suunnittelu

 

Projektinhoito

 • Hankinnat
 • Aikataulutus
 • Projektihallinto
 • Työmaahallinto
 • Dokumenttihotellin ylläpito
 • Dokumenttihallinto
 • Työturvallisuus
 • Kestävän kehityksen ratkaisujen huomiointi laitoksen elinkaaressa

Tiedustelut
Reijo Parkkinen
Business Area Manager, Data Centers
+ 358 400 682 272   
reijo.parkkinen@ctse.fi
  

Antti Laine
Construction, EHS and Sustainability
Data Centers
+358 40 620 351
antti.laine@ctse.fi