venäjäksi
englanniksi
 
 

Esiselvitykset ja -suunnittelu

Sijainti: Root / Palvelut / Esiselvitykset ja -suunnittelu

Esiselvitykset     

Esiselvitys luo perusteet parhaiden investointivaihtoehtojen valitsemiseksi useiden vaihtoehtojen joukosta.

Hankkeen teknisen ja taloudellisen kannattavuuden arviointi kattaa laitoksen koko elinkaaren alkaen ympäristövaikutusten arvioinnista laitoksen eri osien kierrätettävyyteen.

 • Valmistelevat työt, luvat ja ympäristöosaaminen
 • Teknologiakonseptivaihtoehtojen tarkastelu
 • Laitoskonseptin valinta
 • Päämitoitukset
 • Layout-ratkaisut, alue- ja osastolayoutit
 • Laitosten 3D-visualisointi
 • Investointikustannusarviot
 • Valmistuskustannuslaskelman
 • Kannattavuusanalyysit
 • Henkilöstösuunnitelmat
 • Tekniset selvitykset viranomaiskäsittelyjä varten

Esisuunnittelu

Kustannustehokkuus ja prosessien hyvä keskinäinen koordinaatio ovat hankkeen oleellisia tavoittieita, joille luodaan pohja hankkeen esisuunnitteluvaiheessa.

Esisuunnittelun aikana projektille laaditaan eri alueiden tekniset ja taloudelliset selvitykset mukaan lukien investoinnin kannattavuus, jonka perusteella voidaan tehdä investointipäätös ja laatia projektille luotettava budjetti. Toteutuksen valmistelu, organisointi ja projektin ositu ovat kiinteä osa esisuunnittelupalveluja.

 • Tuotantolaskelmat
 • Raaka-aineiden ja hyödykkeiden kulutuslaskelmat
 • Prosessien mitoituslaskelmat
 • Lohko- tai virtauskaaviot
 • Osastojen/osaprosessien tekniset kuvaukset
 • Alue- ja osastolayoutit leikkauksineen
 • Laitoksen 3D-visualisointi
 • Sähköistyksen ja automaation periaateratkaisut
 • Hankinta-asiakirjat ja kyselyerittelyt
 • Projektistandardit, laiteluettelot
 • Putkistojen, venttiilien, sähkö- ja automaatiolaitteiden määräarviot
 • Investointikustannus- ja valmistuskustannuslaskelmat
 • Kannattavuusanalyysit
 • Henkilöstösuunnitelma
 • Projektin aikataulutus