venäjäksi
englanniksi
 
 

Energia- ja materiaalitehokkuusauditointi

Sijainti: Root / Palvelut / Energia- ja materiaalitehokkuusauditointi

Energia- ja materiaalitehokkuus

Energiatehokkuuden tarkastelu

Energiatehokkuuden tarkastelu huomioi tekniset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat, joilla parannetaan energiantuotantoon, -siirtoon, -jakeluun ja -käyttöön liittyviä toimenpiteitä. CTS Engtecin energiatehokkuusprojektit suuntautuvat usein viranomaistahojen ja teollisuuden projekteihin.

Energiatehokkuusarviointi selvittää kohteiden energiansäästöpotentiaalin ja arvioi sen vaikutukset energiatehokkuuden edistämiseen.

Energia-analyysit koostuvat prosessien kaksiportaisesta tarkastelusta, jossa käydään läpi kaikki energiansäästömahdollisuudet. Energia-analyysi selventää tavoitteita, joilla energiankäyttöä voidaan pienentää, tehostaa tai korvata sekä antaa vaihtoehdot, millaisilla muutoksilla, korjauksilla tai uusilla investoinneilla tavoittesiin päästään.

Materiaalitehokkuuden tarkastelu

Materiaalitasapainon parannus, jonka tavoitteena on tehokas raaka-aineen käyttö.

Valtaosa yrityksistä haluaa tehostaa toimintaansa systemaattisesti. Materiaalivirtojen tehokkuuden tarkastelu parantaa tehokkuutta ja tarjoaa yrityksille useita etuja. Pääpaino on löytää kustannussäästöjä. Tarkastelu auttaa yrityksiä löytämään konkreettisia toimenpiteitä.