CTS Uutiskirje

 

Lisäpotkua ulkomaisten yritysten etabloitumiseen

CTS Engtec laajentaa palvelutarjontaansa ICT-sektorilla. Jo ennestään yrityksellä on ollut vahva jalansija Suomeen etabloituneiden, ulkomaisten operaattoreiden palvelinkeskusten rakentamisessa ja käynnistämisessä. Selvitysten, teknisen suunnittelun ja projektinhoidon asiantuntijatehtävät  laajentuvat nyt palvelinkeskusten sijoituspaikkoja tarjoaville tahoille kuten kunnat, elinkeinoyhtiöt ja kiinteistöoperaattorit.

Mentorin rooli kasvanut onnistuneiden projektien myötä

Data center -yritysten haasteena on löytää toiminnalleen sopivia tiloja. Myös etabloitumiseen liittyvä hallinto, investointipäätösten laskelmat ja juridiikka sekä Suomen viranomaistoiminnan hoitaminen ovat yrityksille haasteita, joihin CTS tarjoaa jatkossa laajat asiantuntija- ja konsultointipalvelut.

Keskeisinä syinä palvelinkeskusten sijoittumisessa Suomeen ovat suotuisat ilmasto-olosuhteet, sähköverkon luotettavuus ja toimintaympäristön ennakoitavuus. Hakukoneet vaativat massiivisia jäähdytysjärjestelmiä ja kuluttavat merkittävästi sähköä. Ollakseen energia- ja kustannustehokkaita on palvelinkeskukselle löydyttävä kilpailukykyiset jäähdytys- ja energiaratkaisut. CTS Engtecin asiantuntemus energiatehokkaiden ja pääomakustannuksiltaan alhaisten palvelinkeskusten suunnittelussa ja toteuttamisessa on alansa huippua.

Kotimaiset alihankintayritykset helposti paitsiossa

Suomalaisten alihankintayritysten käyttö data center –projekteissa on usein jäänyt vähäiseksi, syynä kansainvälisten yritysten heikko paikallistuntemus ja paikallisten yritysten vähäinen tuntemus ulkomaisista investoijista. Jopa yksinkertaisissa materiaalivalinnoissa on suosittu ulkomaisia tavarantoimittajia. Tästä on seurannut vähäinen paikallisten yritysten osallistuminen investointeihin ja ulkomaisen investoijan heikko kiinnittyminen paikallisiin urakoitsijoihin ja palveluntarjoajiin.

CTS Engtecin tavoitteena on tukea lähialuetoimijoita ja paikallisten yritysten käyttöä aina kun se on mahdollista. Suomalaiset toimijat tuntevan konsultointiyrityksen selvityksillä, esisuunnittelulla ja projektipalveluilla on paikallista työllisyyttä tukeva vaikutus.

CTS tarjoaa yrityksen tarvitsemat palvelut konseptoinnista käyttöönottoon, jota tukevat ympäristöpalvelut, arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, automaatio- ja prosessialojen perus- ja toteutussuunnittelu sekä laajat laitosten projektinhoitoon ja ylläpitoon liittyvät palvelut.

CTS Entec on kokenut ja luotettava partneri sekä kotimaisille että kansainvälisille data center –yrityksille ja kotimaisille palvelinkeskusten sijoituspaikkoja tarjoaville kunnille ja kiinteistöyhtiöille.

Tiedustelut:

Reijo Parkkinen, Project Manager, CTS Engtec Oy
reijo.parkkinen@ctse.fi
Mob. + 358 400 682 272