CTS Uutiskirje

 

Verkonrakentamisen valvonnassa puutteita

Nopea laajakaista on nykyisessä digitaalisessa tietoyhteiskunnassa jo yhtä tärkeä perusedellytys kuin sähkö tai vesi. Verkon rakentamiseen kaivataan valvontaa ja eri toimintojen yhteensovittamista.

- Suomessa on vielä paljon tekemistä nopeiden laajakaistayhteyksien saamiseksi joka torppaan. Maantieteellisesti harvaan asutut alueet asettavat omat haasteensa nopeiden yhteyksien rakentamiselle. sanoo toimialajohtaja Hannu Reinikoski CTS Engtecin Verkkopalveluista.

Operaattorien keskittyessä palvelutarjontaan, jää kuituverkkojen hankinta ja rakennuttaminen kuntien ja osuuskuntien vastuulle. Kuituverkkohankkeiden lisääntyessä nopeasti, haasteeksi on kuitenkin muodostunut hankkeiden riittämätön valmistelu ja rakentamisen aikainen laadunvalvonta, joka johtuu pääasiassa resurssien ja kuituverkkoalan asiantuntemuksen puutteesta.

- Pelkästään urakoitsijoiden kilpailuttaminen ja valintakriteerien laatiminen ovat kustannusten ja lopputuloksen kannalta keskeisiä asioita. Tällä hetkellä työn valvonta ei ole oikein kenenkään vastuulla. Verkoista pitäisi kuitenkin tehdä operaattorikelpoisia, laadukkaita ja niiden pitäisi kestää vähintään 50-60 vuotta, sanoo Hannu Reinikoski.

Tiedonpuute tuo lisäkustannuksia johdon omistajille

CTS Engtecin uuden CTS Verkkopalvelun avulla asiakkaan on mahdollista saada verkkohankkeen rakentamisen käynnistämiseen, valvontaan, käyttöönottoon ja testaukseen alan ammattilaisia kuntien ja osuuskuntien käyttöön.

- Verkon rakentamiseen liittyy runsaasti lainsäädännöllisiä velvoitteita ja määräyksiä. Aloittavalle osuuskunnalle oikean tiedon ja valvonnan puute saattaa aiheuttaa yllättävänä jälkilaskuna huomattavia lisäkustannuksia. Lisääntyvä ja laaduton verkonrakentaminen onkin aiheuttanut päänvaivaa myös tieviranomaisille. Liikennevirasto ja Ely-keskukset tulevat tiukentamaan entisestään ohjeita ja määräyksiä tiealueille asennettavista kaapeleista ja muista maanalalaisista johdoista, sanoo Reinikoski.

CTS Verkkopalvelut sisältävät verkkohankkeen koko elinkaaren kattavaa valvontaa ja konsultointia alkaen kuntien ja osuuskuntien tarvitsemista rahoituslaskelmista vastaanottotarkastuksiin asti. Keskeinen alkuvaiheen toimenpide, jolla voidaan vaikuttaa verkkohankkeen kustannuksiin ja toimivuuteen, on urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta oikeilla kriteereillä.

Verkko elää koko ajan

- Verkon elinkaari ei lopu siihen, kun mullat luodaan ojan päälle. Todellisuudessa verkko elää koko ajan, kun siihen tulee uusia liittymiä. Tärkeää onkin dokumentoida verkon rakenne jo rakennusaikana, jolloin lisäysten ja muutosten teko on nopeaa ja kustannustehokasta, muistuttaa Reinikoski.

Hankkeen edettyä työmaavaiheeseen, CTS Verkkopalvelut suorittaa laadunvalvontaa mm. maanrakennustöiden osalta. Erilaiset erikoistyöt, kuten optisten kuitujen hitsaustöiden laadunvalvonta kuuluvat niin ikään palvelutarjontaan.

- Kokonaiskoordinointi on yksi keskeisistä verkkohankkeen onnistumisen avaimista, kiteyttää Reinikoski, joka pitkän kokemuksensa kerryttämänä sukkuloi asiantuntevana yhteistyölinkkinä viranomaisten, Liikenneviraston, operaattoreiden, urakoitsijoiden ja verkon rakentajan kanssa. Kirkkaana tavoitteena on, että verkon rakentaja saa kustannustehokkaasti toimivan verkon.

Tiedustelut:
Hannu Reinikoski
Toimialajohtaja
Mobile: +358 (0)45 603 8400
e-mail: hannu.reinikoski@ctse.fi