CTS Uutiskirje

 

Digitalisaatio tuo videolääkärin ja nettinavetan

Maksuttomat Skype-puhelut, teräväpiirtotelevisiokanavat ja nettikauppojen tuotteet kotiinkuljetuksella. Tämä on suomalaisen maaseutuasujan lähitulevaisuutta, jos Valtioneuvoston tavoite laajakaistaverkosta 99 prosentille suomalaisia toteutuu. Kasvava palveluryhmä ovat verkon kautta hoidettavat elintarviketoimitukset.

Kuituverkkohankkeita eteenpäin vievät osuuskunnat ovat törmänneet hankkeiden käynnistämisvaiheessa monenlaisiin ennakkoluuloihin ja oletuksiin. Kun keskustelu kääntyy kuituverkon vetämiseen haja-asutusalueelle ihmetellään, miksi kuitua kaivetaan maahan, kun langaton verkko on keksitty. Asiaan suhtautumisessa onkin kaksi eri koulukuntaa.

- Maatilat eivät mokkulalla pyöri, kiteyttää CTS Verkkopalveluiden toimialajohtaja Hannu Reinikoski.

- Ne ovat nykyisin pääsääntöisesti suuria tuotantolaitoksia, joiden informaatiomäärän tarve on suuri ja tuotanto on hyvin pitkälti automatisoitu. Valokuituun perustuva laajakaista tuo nopeat yhteydet etätyöntekoon ja haja-asutusalueiden yrityksille.

Valokuitu tuo hoitopalvelut vanhuksen luo

Häiriötön ja rajaton tiedonsiirtonopeus, huippunopea laajakaista, valokuitu ja optinen kuitu. Samaa tarkoittava asia, joka mahdollistaa tiedonvälityksen nyt ja tulevaisuudessa.

Web-selailun lisäksi haja-asutusalueiden asukkaat saavat laajakaistan avulla kotiinsa teräväpiirtotelevisiokanavat, maksuttomat Skype-puhelut ja nettikauppojen tuotetarjonnan kotiinkuljetuksella. Kasvava palveluryhmä ovat verkon kautta hoidettavat elintarviketoimitukset.

Muita palveluja on yllä kuvatun lisäksi runsaasti ja palvelutarjonta verkossa kasvaa koko ajan. Nopeat ja häiriöttömät tietoliikenneyhteydet mahdollistavat etälääketieteen eri sovellutukset, videoneuvottelut sekä etäopetukset vaivattomasti.

Valtio ja kunnat kehittävät palveluitaan mahdollisimman paljon sähköisiksi.

Vanhusten- ja terveydenhuollon kustannusten kurissapito ja palveluiden toimittaminen haja-asutusalueille edellyttävat jatkossa tietolähteiden saavutettavuutta hoitohenkilökunnan käyttöön. Nopean tiedonsiirron ansiosta hoidettavat välttyvät piteneviltä matkoilta hoitohenkilökunnan luokse, joka edesauttaa muun muassa vanhusten asumista omissa kodeissaan.

Langaton verkko vaatii tukiasemia

Paljon julkisuudessa ja alati keskustelun alla oleva langaton verkko tarvitsee tuekseen kuituyhteydet tukiasemille. Reinikosken mukaan langattomien verkkojen ongelmaksi muodostuvat maasto-olosuhteet, säänvaihtelu sekä nopeuksien kasvaessa tukiasemien tiheyden tarve. Lisäksi langattoman tekniikan huolena on nopeuksien kasvamisesta mahdollisesti aiheutuvat säteilyongelmat, joiden vaikutuksista ei varmuudella vielä tiedetä.

- Kuituverkot ja langattomat verkot ovat parhaassa tapauksessa toisiaan tukevia ratkaisuja, eikä niitä pidä ajatella niinkään toistensa kilpailijoina. Teleoperaattorit eivät kuitenkaan ole aina halukkaita rakentamaan varsinkaan harvaan asutuilla seuduilla muutamalle kotitaloudelle kalliita tukiasemia mastoineen. Näkyvissä on, että nykyistä nopeampia 4G- ja 5G-yhteyksiä tullaan rakentamaan pääosin tiheämmin asutuille alueille. Taajamissa tukiasemia on suhteellisen helppoa ja edullista rakentaa, koska valmiita kuituyhteyksiä on saatavilla, Reinikoski sanoo.

Kuitukaapelin melko edullinen hinta, kapasiteettikyvyn laajuus, noin 50 - 60 vuoden kestävyys ja riippumattomuus luonnonolosuhteista tekevät siitä pitkäikäisen ja kiinteistöjen arvoa kohottavan investointikohteen, joka on mahdollinen myös pienemmille käyttäjäryhmille.

 

Tiedustelut:
Hannu Reinikoski
Toimialajohtaja
Mobile: +358 (0)45 603 8400
e-mail: hannu.reinikoski@ctse.fi